Opening Soon ! In London

PJ_A6Flyers_B_0405.jpg

PJ_A6Flyers_A_0405.jpg

Artists:

Kajikeneko, Kenji Mera, Succhan, Eri Motohashi, Kayoko Hashimoto, Mikiko Omori, Aran, Hiroyuki Muramatsu, sachichoco, Aran, Heyshiro Matsuoka, Hako, 

Tomoyuki Okamoto, Mahoko Miyao, Zen Zerozaki, Tsuyoshi Seko, Karesu Ayakata, Tetsuji Shirakawa, Fumiaki Asai, Shiro Osamu, Kiyo, Takaaki Mano, miko, onoike Sousuke, Kenji, Shiroki, Maki Komura, Happy, Seri, Keisuke Totsuka, 

Aya Shimohara, Kikuno, Koune, Takeshi Yamao,  Shigeru Eguchi, Yuppei Sakanozaki, Gataro, mofuwa, Makiko Yamaguchi, Natsuki Wada, Tsubamegraphics, Seiichi Ikawa, Koichi Kawamura, Naomi Kametani, 

Saori Kashimura, Mariko Ishikawa, Meiko Hitsujino, Eriko Shimizu, Happy, D.G, Hitomi Kakinoki, Tetsuji Yamaguchi, mochicandy, Tsuki, Gengoroh Tagame, Jiraiya, Hideki Koh, Moriuo, Naomichi Okutsu, Itetsu Ogura & more artists

Tages: